onsdag 27 september 2017

Elevrådsmöte 27.9.2017

Elevrådsmöte i bibban

Närvarande: Isak, Linus, Joel, Elin, Frida, Gustav och Bodil

Alla elevrådsrepresentanter rymdes på en gång i vår nya myssoffa :) Tack!

Endast åk 5-6 hade ärende till elevrådsmötet:

1. Önskar Halloweenfest. Halloweenfesten har ordnats av hem- och skolaföreningen. Frida och Gustav skickar frågan om festen med Ella till Nicke som är ordförande för föreningen. 
2. Önskar frukt till efterrätt. All mat kommer från centralköket och samma mat serveras i alla skolor i Pargas. Att servera frukt till efterrätt varje dag skulle betyda stora tilläggskostnader för staden. Man får gärna ta frukt med sig som mellanmål hemifrån och om nån har massor med äpplen så kan man gärna hämta till skolan och bjuda eleverna. 

Disco 18.10 
- Ella och Atte sköter musiken
- Gustav och Frida lagar affischer med info som hängs upp i klasserna. 

Nästa möte måndagen den 16.10 kl 10.00

onsdag 13 september 2017

Elevrådsmöte den 13.10.2017

Elevrådsmöte i bibban

Närvarande: Isak, Linus, Joel, Elin, Frida, Gustav och Bodil

1. Ärenden från förra mötet, uppföljning:
- Lekarna i djungeln fungerar nu :)
- Vaktmästaren har lovat fixa fotisnäten
- Rastlekar: Eleverna tycker inte om att den gemensamma rastleken skall vara på fredagar. Det är en kort skoldag och den enda gemensamma rasten. Elevrådet kom överens om att flytta rasten till torsdagen kl 12.25.

2. Nya ärenden:

- Åk 5-6 önskar tyngdlyftningstyngder till skolan. Bodil svarade att skolan nu redan använt alla pengar till material för i år. Elevrådet ombads påminna om ärendet på nästa års sida.

- Åk 5-6 önskar hängmatta till skolgården. Bodil svarade att det är för många elever som vill dela på en hängmatta.... Och på rasterna skall man röra på sig för att orka med skolarbetet.

- Åk 5-6 önskar filmkväll med knytkalas. Bodil svarade att lärarna har arbetstid dagtid, filmkväll kan man fundera på tillsammans med föräldrarna eller med Dalaskogsgänget.

- Åk 5-6 önskar att man kunde få vara inne regniga raster. Bodil svarade: Hem och skola har byggt ett fint regnskydd om man inte vill bli våt. Vi behöver få klassrummen vädrade under rasterna. Endast i undantagsfall kan man få vara inne.

-Åk 5-6 önskar få ha lektioner ute. Det kan man prata om med sin klasslärare.

... Och så diskuterade vi hemligheter ;)
Lärarna hade möte senare samma dag och nu kan vi berätta om hemligheten :)

Elevrådet ordnar disco 18.10. Eftersom Finland fyller 100 år så är färgen blåvit.
-Blåvita dekorationer
-Alla skall ha blåvita kläder
- Knytkalas, inget godis
-Egen dricka med

Nästa möte den 27.9 kl 10.00
onsdag 30 augusti 2017

Elevrådsmöte den 30.8

Första elevrådsmötet för i år :)

Närvarande var alla nya elevrådsrepresentanter

Åk 1-2 Isak och Linus
Åk 3-4 Joel och Elin
Åk 5-6 Frida och Gustav
Lärare Bodil

Vi träffades i skolans bibliotek och funderade tillsammans över elevrådets uppgifter.
Bara få ärenden hade elevrådsrepresentanterna med sig till mötet.

Åk 3-4: Problem i djungeln. När barnen bygger nya kojor tar de material från de gamla kojorna så de går sönder. Enligt tidigare överenskommelse eleverna emellan så får man inte söndra andra kojor då man bygger nya. Istället kan man bygga till på de kojor som redan finns i djungeln. Elevrådsrepresentanterna berättar om det i klasserna.

Åk 3-4 önskar nya nät till fotbollsmålen. Bodil har redan varit i kontakt med tekniska avdelningen om behovet att få näten lappade. Så det borde fixa sig.

Från lärarhåll påminner vi om de roliga gemensamma lekrasterna som elevrådets representanter ordnade förra läsåret. Elevrådet nappade på tanken och kommer att fortsätta arrangera lekrast för hela skolan varje fredag kl. 10.00. Under höstterminen sköter Gustav och Frida om lekarna. Listor med önskemål om rastlekar sätts upp i alla klasser.

Nästa möte den 13.9 kl 10.00 i skolans bibliotek


torsdag 26 januari 2017

Elevrådsmöte den 26.1.2017

Möte  i biblioteket 26.1 kl 10.00

Närvarande: Ellen, Robert, Gustav, Ellinor, Vilma, Laura och lärarrepresentant Bodil

Tillbakablick på hösten 2016:

- Höstens möten gick till stor del ut på att planera överraskningsdiscot för eleverna i skolan. Därför publicerades inga protokoll. Discot hölls på skolan den 2.12 och uppskattades av alla:) Stort tack  till elevrådsrepresentanterna för initiativet och genomförandet! Till och med städningen efteråt skötte ni jättefint :)

- Under hösten drog  Vilma och Laura rastlekar för de övriga eleverna på skolan varje onsdag kl 10.00. Tack flickor! Även det uppskattades :)

Ärenden från klasserna:

Åk 1-2:
-Önskar sittdynor till biblioteket bänkar.  Bodil utreder om det finns möjlighet för skolan att skaffa sittdynor.

Åk 3-4:
-Önskar få pizza till skollunch. Eftersom det är centralköket som sköter om maten och samma mat går ut till alla skolor så är det nog troligen inte möjligt. Bodil kontaktar centralköket med frågan.

- Önskar att lärarna kunde äta sitt kaffebröd och godis så att eleverna inte ser det. Bodil medger att det ibland finns tilltugg till kaffet i lärarrummet och påminner de andra lärarna om att gömma det för eleverna.

- Önskar filmkväll en gång i månaden. Bodil föreslog att elevrådsrepresentanterna kunde ta kontakt med ungdomsföreningen för att höra om det skulle vara möjligt att ordna filmkvällar på Dalaskog. Gustav lovade fråga sin mamma som är aktiv medlem i föreningen.

- Önskar att fotbollsmålens nät kunde förnyas eller repareras. Bodil lovade att målen granskas på våren. Under vintern är det onödigt att reparera eller förnya näten.

- Önskar att rattkälkar skulle förbjudas i pulkabacken. Ett förslag som enhälligt understöddes av hela elevrådet. Beslöt att inga rattkälkar längre skall finnas i pulkabacken under skoltid.

Åk 5:

- Hade förslag på en ny överraskning... Skriver inget mer ;)

- Ville gärna ta upp onsdagens rastlekar igen då snön och isen smultit.

Nästa möte den 16.2 kl 10.00
måndag 3 oktober 2016

Elevrådsmöte 23.9 kl. 10.00

Närvarande:

åk 1-2 Ellen och Robert
åk 3-4 Vilma och Gustav
åk 5-6 Laura och Vilma
Lärarrepresentant och sekreterare: Bodil

Elevrådet har som uppgift att fundera på hur man kan få eleverna att aktivt röra sig på rasterna. 

Förslag från elevrådet: 
-Nångång kunde skolan ha alla idrottslektion tillsammans.
-Nån rast kunde alla ha Röris tillsammans
-Vi kunde ha ett rastlekhäfte i varje tambur som man ta tips och ideeŕ från om man inte hittar på själv.

Vilma och Laura åtog sig att sammanställa ett lekhäfte. Lekarna lärs ut till de andra eleverna på gemensam idrottslektion. Tidtabellen ännu inte fastslagen.

Ärenden från klasserna:

Åk 5-6: Pojkarna önskar få en hasp på sin toalett så att de kan byta om till idrottskläder i lugn och ro. Bodil för ärendet vidare.

Önskas pumpapaj till Halloweenfesten. Eftersom festen ordnas av hem och skola så ber elevrådsrepresentanterna Ella tala med sin pappa om saken.

Mötets sista ärende är ännu hemligstämplat, info om det kommer senare.

Nästa möte 21.10 kl. 10.00torsdag 15 september 2016

Elevrådsmöte 15.9.2016 kl 10.00

Närvarande:

åk 1-2 Ellen och Robert
åk 3-4 Vilma och Gustav
åk 5-6 Laura och Vilma
Lärarrepresentant och sekreterare: Bodil

Åk 1-2 önskade att det i skolan skulle finnas en trädkoja. Enligt skolans ordningsregler (har med säkerhet att göra) får man inte klättra i träd. På marken, nere i djungeln finns möjlighet att bygga kojor.

Åk 3-4 ville lyfta fram att skolans elevtoaletter inte är fräscha. Bodil lovade kontakta städpersonalen.
Vidare önskades en speldag i skolan. I slutet av terminen har vi som tradition i skolan att spela bordspel tillsammans och ddet kommer vi säkert att göra i år igen :)

Åk 5-6 hade inga ärenden.

Vi behandlade dessutom ett hemligt ärende vi inte hann bli klara med. Därför beslöt vi att redan nästa vecka ha ett möte igen.

Nästa möte den 23.9 kl 10.00 i biblioteket

onsdag 18 maj 2016

Elevrådsmöte 18.5. 2016 kl 10.00

Närvarande: Alice, Atte, Felix, Moa, Elias och Bodil

Vårt enda ärende idag var att ta ställning till namnförslagen på naturstigen som lämnades in på skolans utedag på lördagen. Ett svårt val som efter diskussioner och omröstning slutligen kom till följande namn:

Det vinnande förslaget blev:

Skogsrundan

Tack till alla som lämnade in förslag!

Bodil vill passa på och tacka elevrådet för ett gott samarbete och önskar alla en glad sommar!